MAZPEN AZAV

מצפן הזהב

תחום:

ייעוץ גרונטולוגי

מוצר:

מיתוג, פרסום

כמה מילים על הפרויקט:

לאה גראצ', היא יועצת גרונטולוגית למבוגרים,
פועלת מתוך שליחות לסייע למבוגרים ובני משפחתם.
יצרנו מיתוג המבטא מחד מצפן המדריך ומכוון. ומאידך לב המבטא הרבה אכפתיות והרבה לב.

דילוג לתוכן