SHMURA

כנס שמורה

תחום:

כנס התעוררות לנשים חרדיות עובדות

מוצר:

מיתוג הכנס, פרסום, שילוט, שפה עיצובית

כמה מילים על הפרויקט:

כמידיה שנה עורך ארגון "שמורה" כנס חיזוק ענק לנשים חרדיות עובדות.
היתה לי הזכות לקחת חלק קטן במיזם האדיר הזה.
ביצירת שפה עיצובית מקורית שמעבירה את התחושה המרוממת.

דילוג לתוכן