BEIT MARAN

בית מרן

תחום:

עמותה לסיוע וחסד והגדלת תורה

מוצר:

אפיון, עיצוב ובניית אתר

כמה מילים על הפרויקט:

אגודת “בית מרן” עוסקת בהפצת תורתו של מרן, רבנו עובדיה יוסף זצוק”ל
באמצעות הפצת תורה ויהדות, תמיכה וחסד וסיוע במגוון תחומים.
וזוכה להמשיך את מורשתו שהנחיל לעם ישראל.
אני זכיתי לקחת חלק בזכות האדירה ולעצב ולבנות את האתר.

דילוג לתוכן